Selecteer een pagina

Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Voor Verus redigeerde ik diverse onderzoeksrapporten en publicaties. Zoals het inspirerende Waar is het onderwijs goed voor? Van diverse publicaties deed ik de eindredactie of schreef ik samenvattingen. Ook hield ik interviews, die ik verwerkte tot leesbare teksten.

eindredactie Chris Hermans (red.), Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs * eindredactie Aan de slag met burgerschap * redactie Om eigenheid en openheid. Inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het christelijke voorgezet onderwijs * redactie Rienk Goodijk, Strategisch partnerschap gestalte geven; Toezicht houden op de onderwijskwaliteit

Vaardigheden

Gepubliceerd op

mei 15, 2020